Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Karbala

Sejarah Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Karbala Selama masa pemerintahan ayahnya, Husain ibn Ali menemaninya dalam pertempuran Jamal, Shiffin dan Nahrawan. Pada tahun 50 H, ketika saudaranya Hasan wafat, Muawiyah tetap sebagai khalifah selama sekitar 10 tahun. Menurut perjanjian damai dengan Hassan, menurut paragraf kedua perjanjian itu, Muawiyah tidak boleh memilih pengganti. Pada masa kekhalifahan Muawiyah …

Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Karbala Read More »